Kdo musí podávat daňové přiznání?

Kdo musí podávat daňové přiznání?

 • poplatník s příjmem vyšším jako 50 000 Kč a nejedná se o příjmy osvobozené od daně a nebo příjmy, ze kterých je vybírána srážková daň (dle § 36 ZDP),
 • poplatník s příjmem ze závislé činnosti (zaměstnání, brigáda) od jednoho nebo od více zaměstnavatelů (souběh zaměstnání a brigády nebo více zaměstnání / brigád) s výjimkou případů, kdy byl příjem zdaněn srážkovou daní,
 • poplatník s příjmem z ČR a také s příjmem ze zahraničí,
 • poplatník s příjmem ze závislé činnosti dle § 6 ZDP a jinými příjmy dle § 7‑10 ZDP vyšší než 20 000 Kč.

Kdo další?

Co je potřeba k podání daňového přiznání?

Co je potřeba k podání daňového přiznání?

 • vyplněný formulář daňového přiznání:
  • v papírové podobě vytištěný,
  • v elektronické podobě ve formátu XML.
 • přílohy:
  • Příloha č. 1 – „Výpočet dílčího základu daně ze samostatné činnosti (§ 7 zákona)“
  • Příloha č. 2 – „Výpočet dílčích základů daně z příjmů z nájmu (§ 9 zákona) a z ostatních příjmů (§ 10 zákona)“
  • Příloha č. 3 – „Výpočet daně z příjmů ze zahraničí (§ 38f zákona)“ včetně Samostatných listů
  • Příloha č. 4 – „Výpočet daně ze samostatného základu daně podle § 16a zákona“
  • PÚčetní závěrka poplatníka, který vede účetnictví
  • „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a o sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění“ za příslušné zdaňovací období od všech zaměstnavatelů
  • Doklad o poskytnutém bezúplatném plnění (daru)
  • Potvrzení o poskytnutém úvěru na bytové potřeby a o výši zaplacených úroků z úvěru
  • Potvrzení o zaplacených příspěvcích na penzijní připojištění, penzijní pojištění, nebo doplňkové penzijní spoření
  • Potvrzení o zaplacených příspěvcích na soukromé životní pojištění
  • Usnesení o zastavení exekuce
  • Potvrzení o úhradě za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání
  • Potvrzení předškolního zařízení o výši výdajů vynaložených za umístění vyživovaného dítěte (školkovné)

Jaký je termín pro podání daňového přiznání?

Jaký je termín pro podání daňového přiznání?

 • pro podání v papírové formě (na tiskopisu): 2. dubna 2024
 • pro podání v elektronické formě (přes datovou schránku nebo jinou elektronickou formou): 2. května 2024
 • pro podání daňovým poradcem (odklad): 1. července 2024

Jaký je termín pro podání přehledů pro pojišťovny?

Jaký je termín pro podání přehledů pro pojišťovny?

 • stejný termín pro podání do zdravotní pojišťovny a ČSSZ:
  • 2. května 2024 (přiznání podáno do 2. 4.)
  • 3. 6. 2024 (přiznání podáno po 2. 4.)
  • 1. 8. 2024 (přiznání podáno poradcem po 2. 4.)

Jaký je termín pro podání přehledů pro pojišťovny?

Nevíte, které přílohy přiložit k daňovému přiznání?

Aplikace pro zpracování daňového přiznání vám připraví kompletní daňové přiznání včetně instrukcí, co k přiznání přiložit.

Vstoupit do aplikace

Formulář daňového přiznání

Ke stažení níže. Nechcete vyzkoušet radši online verzi?

Formulář daňového přiznání

Formulář daňového přiznání

Výhody online aplikace oproti jiným způsobům

 • První online aplikace pro daňové přiznání
 • Vytvořeno účetními a daňovými poradci
 • Garance správnosti výpočtu
 • Jednoduché návodné otázky jako v dotazníku
 • Online podpora na chatu
 • Zdarma kalkulačka výsledku daně
 • Kompletní daňové přiznání pro podání papírově i datovou schránkou
 • Zvládne příjmy z nájmu, investic, souběh příjmů
 • Průvodce daněmi

  Časté dotazy k daňovému přiznání?

  Aplikace

  Přiznání můžete opravit, a to i po zaplacení. V e-mailu, který jsme vám zaslali, naleznete odkaz, pomocí něj se dostanete k opravě přiznání. K opravě přiznání se dostanete i přes osobní účet.
  Doporučujeme vrátit se k vašemu přiznání přes volbu „Opravit údaje“. Po načtení aplikace zkontrolujte, jestli jste v kroku 4 označili políčka pro jednotlivé slevy (hypotéka, děti, dary, atd.). Doplňte údaje a opravené přiznání vám obratem zašleme na e-mail.
  Je těžké tímto způsobem zjistit, kde je chyba. Bude lepší, pokud nám na podpora@neotax.cz pošlete popis problému, tedy kde si myslíte, že je chyba, spolu s označením řádku, kterého se chyba týká. Přiznání necháme zkontrolovat našimi účetními a ozveme se vám zpět.
  Pokud je vaše situace složitější a nejste si jisti, že přiznání vyplníte správně, můžete se obrátit na naši daňovou poradkyni. Služba je zpoplatněna. Pokud máte zájem o konzultaci, napište nám podpora@neotax.cz.
  Ano, i s takovým případem aplikace umí pracovat.
  Ano, i s takovým případem aplikace umí pracovat. Aplikace vám vygeneruje i přehledy pro pojišťovny.
  Ano, naše aplikace pracuje i s touto variantou. A aplikaci stačí označit, že jste byli v režimu paušální daně.
  Ano, balíček lze změnit v prvním kroku ve formuláři daňového přiznání. Poté stačí přiznání znovu dokončit, doplatit rozdíl a doplnit povinné přílohy.

  Platba

  Ano, je to možné. Můžete zaplatit na náš bankovní účet, může se ale stát, že připsání a ruční zpracování platby bude trvat až tři pracovní dny. Napište nám na podpora@neotax.cz a my vám zašleme údaje k platbě.
  Zaplatit můžete online kartou nebo online bankovním převodem. Pokud spíše preferujete platbu přímo na bankovní účet, napište nám na podpora@neotax.cz.
  Objednávku je znovu možné uhradit v osobním účtu po zakliknutí na detail objednávky.
  Objednávka lze uhradit z osobního účtu, stačí rozkliknout detail objednávky a kliknout na tlačítko zaplatit.
  Platbu vrátíme, stačí napsat na e-mail podpora@neotax.eu a přiložit potvrzení o platbě.
  Fakturu je možné stáhnout z osobního účtu kliknutím na detail objednávky. Po rozkliknutí se zobrazí 3 karty pod sebou. Fakturu naleznete na poslední z nich s názvem faktury.

  Stav objednávky

  Je možné, že nemáte nainstalovaný Adobe Reader. Doporučujeme ho proto stáhnout nebo si otevřít daňové přiznání na jiném počítači.
  Stačí, když nás napíšete na podpora@neotax.cz a uvedete e-mail, na který jste si své přiznání nechali zaslat. Dohledáme ho v systému a obratem vám ho pošleme. Vaši objednávku naleznete i ve vašem osobním účtu.
  Po odeslání dokumentů od nás obdržíte doručenky, které máte k dispozici ke stažení i v osobním účtu.
  Stav objednávky je viditelný v detailu objednávky v osobním účtu. Případně můžete kontaktovat podpora@neotax.cz.
  Při přihlášení klikněte na zapomenuté heslo a my vám na zadanou e-mailovou adresu zašleme instrukce pro nastavení nového hesla.
  Pro smazání rozpracované objednávky kontaktujte podpora@neotax.cz.
  Doporučujeme kontrolovat záložky SPAM/HROMADNÉ, kam mohly urgence spadnout. Objednávka je vždy zrušena po několika urgencích z důvodu nedodaných kompletních podkladů pro finální dokončení.

  Elektronické podání

  Ano, stačí si zvolit balíček Podání z domova a přiznání za vás podáme elektronicky.
  Plnou moc lze podepsat elektronicky ve formuláři, nebo zaslat na e-mail podpora@neotax.cz.
  Po odeslání dokumentů od nás obdržíte dourčenky o odeslání. Doručenky máte k dispozici ke stažení v osobním účtu.
  Plná moc nemusí být úředně ověřena, stačí elektronický podpis v osobním účtu.
  Veškeré vzory čestným prohlášení a dokumentů můžete stáhnout [zde](https://onlinepriznani.cz/dokumenty-ke-stazeni).
  Napište nám prosím na e-mail podpora@neotax.cz s číslem objednávky.
  Přílohy je možné nahrát přímo do kroku přílohy nebo nám je můžete zaslat na e-mail podpora@neotax.cz. O každém nahrání dokumentů je důležité kontaktovat podporu na e-mailu.
  Ano, naše aplikace vám připraví daňové přiznání ve formátu XML pro podání datovou schránkou.

  Data a bezpečnost

  Ano, přiznání můžete vyplnit anonymně. Pokud chcete podat daňové přiznání v elektronické podobě a nebo ho máme podat za vás, je potřeba doplnit veškeré údaje.
  U osobního účtu můžeme změnit e-mailovou adresu, stačí napsat na e-mail podpora@neotax.cz.
  Účet lze smazat v nastavení v osobním účtu. Akce je nenávratná.